ศิลปินที่มีวิสัยทัศน์

Odd Nerdrum, 1944 | Visionary | จิตรกรสไตล์บาโรก

Od Nerdrum เป็นจิตรกรชาวนอร์เวย์ที่เป็นรูปเป็นร่างชาวนอร์เวย์ผู้ซึ่งจัดแสดงผลงานโดยพิพิธภัณฑ์ทั่วโลก ชุดรูปแบบและสไตล์ในเรื่องเล็ก ๆ น้อยอ้างอิงการทำงานและการเล่าเรื่องของ Nerdrum อิทธิพลหลักโดยจิตรกร Rembrandt และ Caravaggio ช่วยวางงานของเขาในความขัดแย้งโดยตรงกับนามธรรมและศิลปะแนวความคิดถือว่ายอมรับได้ในประเทศนอร์เวย์ของเขา

อ่านเพิ่มเติม