ศิลปินเวียดนาม

Jules Combarieau: La musica è l'arte di pensare attraverso i suoni

La musica è l'arte di pensare attraverso i suoni. ดนตรีเป็นศิลปะของการคิดด้วยเสียง Duy Huynh, 1975 ~ Symbolist / Surrealist จิตรกร Jules Combarieu (Cahors, 4 febbraio 1859 - Parigi, 7 luglio 1916) è statio un musicologo Francese การศึกษาดนตรีของทุกคนได้รับผลกระทบจากความสำเร็จและ Berlino มาพร้อมกับ Spitta

อ่านเพิ่มเติม