ศิลปินชาวตุรกี

Nazmi Ziya Güran | จิตรกรอิมเพรสชั่นนิสต์ Plein

ในฐานะหนึ่งในจิตรกรรุ่น“ 1914 Generation” Nazmi Ziya Güran (2424-2480) เป็นส่วนหนึ่งผู้สังเกตการณ์พยานและจิตรกรแห่งอิสตันบูลตลอดเวลาที่อยู่ในช่วงการยึดครองหรือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของสาธารณรัฐตุรกีใหม่ เข้มงวดที่บ้านพ่อแม่ของเขาในเขต Horhor ใน Aksaray ในÇamlıca, Süleymaniyeหรือในหน้าต่างบานใหญ่ของเขาในสตูดิโอใน Bosphorus, Golden Horn, Üsküdar, ริมทะเล, เนินเขาของเมือง, ถนนและชนบท

อ่านเพิ่มเติม