การเคลื่อนไหวศิลปะสัญลักษณ์

Franz Borghese Expressionist / Cubist / Symbolist จิตรกร / ประติมากร

จิตรกรและประติมากรชาวอิตาลีฟรานซ์บอร์เกเซเกิดที่กรุงโรมในปี 2484 เขาเข้าเรียนที่สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งกรุงโรมและสถาบันศิลปะแห่งกรุงโรมร่วมกับ Purificato, Capogrossi, Maganzini และ Turcato ศิลปินใช้เทคนิคหลายอย่าง: น้ำมันและ gouache หมึกและสีน้ำการพิมพ์และประติมากรรม

อ่านเพิ่มเติม