การเคลื่อนไหวศิลปะสัญลักษณ์

Charles Conder | Symbolist / อิมเพรสชั่นนิสต์จิตรกร

Charles Edward Conder (24 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2452) เป็นจิตรกรชาวอังกฤษนักวาดภาพพิมพ์หินและนักออกแบบ * เขาอพยพมาที่ออสเตรเลียและเป็นบุคคลสำคัญในโรงเรียนไฮเดลเบิร์กซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของประเพณีของออสเตรเลียในศิลปะตะวันตกอย่างชัดเจน Conder เกิดใน Tottenham, Middlesex, ลูกชายคนที่สอง, ลูกหกคน, James Conder, วิศวกรโยธาและ Mary Ann Ayres

อ่านเพิ่มเติม