การเคลื่อนไหวศิลปะสัญลักษณ์

Sydney Long ~ Art Nouveau และ Symbolist จิตรกร

Sydney Long [1871-1955] เป็นจิตรกรสไตล์อาร์ตนูโวระดับแนวหน้าของออสเตรเลียและเป็นนักสัญลักษณ์สำคัญ ในงานเช่น The Spirit of the plains 1897, Pan 1898 และ Fantasy c 1914 เช่นเดียวกับใน Flamingoes หลายรุ่นของเขาเขาสร้างภาพเวทย์มนตร์ ภาพเขียนของ Art Nouveau ของ Long เป็นเหมือนความเคารพหลีกหนีจากชีวิตประจำวัน พวกเขาสร้างความรู้สึกของการยกระดับจิตวิญญาณของความเป็นจริงอีก

อ่านเพิ่มเติม