ศิลปินชาวสวิส

Félix Vallotton | จิตรกรบิ Plein Air and Landscapes

คอลเลคชั่นต่อไปนี้รวมถึงภาพวาด Plein Air และ Landscape โดยจิตรกรชาวบิสชื่อFélix Edouard Vallotton (เกิดในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2408 - 29 ธันวาคม พ.ศ. 2468) สำหรับบันทึกชีวประวัติ - ในภาษาอังกฤษและอิตาลี - และผลงานอื่น ๆ โปรดดู: Félix Vallotton | กลุ่ม Les Nabis ➦Félix Vallotton | จิตรกรบิ ตัวเลขและภาพบุคคล➦ Felix Vallotton | จิตรกรบิ ยังคงมีชีวิต➦

อ่านเพิ่มเติม