ศิลปินชาวสวีเดน

Sigrid Hjertén ~ จิตรกร Expressionist ยุคใหม่

Sigrid Hjertén [27 ตุลาคม 2428-24 มีนาคม 2491] เป็นจิตรกรสมัยสวีเดน Hjerténถือเป็นบุคคลสำคัญในสมัยสวีเดน เธอมีผลงานสูงและมีส่วนร่วมในนิทรรศการ 106 ครั้ง การผลิตทั้งหมดของ Sigrid Hjerénมีจำนวนมากกว่า 500 ภาพเล็กน้อยรวมถึงภาพร่างสีน้ำและภาพวาด

อ่านเพิ่มเติม