ขบวนการศิลปะสถิตยศาสตร์

Pablo Picasso | นักเขียนภาพแบบเหลี่ยม / Surrealist

อัจฉริยะทางศิลปะของ Pablo Picasso (1881-1973) ส่งผลต่อการพัฒนาศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัยด้วยขนาดที่ไม่มีใครเทียบ ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ของเขารวมถึงภาพเขียนภาพวาดภาพวาดรูปปั้นเซรามิกชุดละครและเครื่องแต่งกายกว่า 20,000 ชิ้นที่สื่อความรู้ทางปัญญาการเมืองการเมืองสังคมและความรักมากมาย

อ่านเพิ่มเติม