ขบวนการศิลปะสถิตยศาสตร์

Leonid Tishkov, 1953 ~ Private Moon

ศิลปินรัสเซีย Leonid Tishkov เกิดในครอบครัวครูของโรงเรียนในภูมิภาคเทือกเขาอูราลของรัสเซียและตอนนี้อาศัยและทำงานในมอสโก เขาได้มีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการกลุ่มที่สำคัญมากมายรวมถึงเบอร์ลิน - มอสโก 1950-2000 เบอร์ลินมาร์ติน Gropius Bau 2545, ตาบนยุโรป 2503 ถึงตอนนี้ - MoMA - พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่นิวยอร์ก 2549 ผ้าแห่งตำนานนิทานคอมป์ตันเวอร์นีย์ สหราชอาณาจักร 2007, Singapore Biennale 2008 และ Moscow Biennale 2009

อ่านเพิ่มเติม