ศิลปินชาวแอฟริกาใต้

Jean Abrie, 1962 | จิตรกรเชิงเปรียบเทียบ / สัตว์ป่า ตัวเลข

Jean Abrie ▪ผลิตภาพวาดเป็นรูปเป็นร่างด้วยสีสดใสและลายเส้นพู่กันที่กว้าง จานสีเสริมสร้างการรับรู้ของสีและรูปแบบในระดับใหญ่ Abrie เกิดในอดีต Transvaal ตะวันออกและในปีแรก ๆ ของเขาเติบโตในซิมบับเว สำหรับบันทึกชีวประวัติและผลงานอื่น ๆ ของ Abrie โปรดดูที่:

อ่านเพิ่มเติม