ศิลปินชาวแอฟริกาใต้

แอนทอนเดอ Villiers 2520 ~ จิตรกรชาวแอฟริกาใต้

จิตรกรชาวแอฟริกาใต้ Antoine de Villiers ได้รับการยกย่องจากเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในเขตแห้งแล้งทางตอนเหนือของแอฟริกาใต้ชื่อ Potchefstroom ที่นี่เธอพัฒนาทักษะศิลปะตามธรรมชาติของเธอตั้งแต่วันที่เธอค้นพบว่าดินสอสีสามารถวาดบนผนังและหลายปีต่อมาเธอก็เรียนกราฟิกและการออกแบบเว็บที่ Potchefstroom University

อ่านเพิ่มเติม