ศิลปินชาวสิงคโปร์

Nik Helbig, 1969 ~ คนรักในชุดแดง

Nicole Anne Chew-Helbig จิตรกรชาวสิงคโปร์เกิดเมื่อปี 1969 ที่สิงคโปร์ ปัจจุบันทำงานในออสเตรีย ได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักชีวเคมีและเคยเป็นเจ้าของธุรกิจในอุตสาหกรรมบริการในสิงคโปร์ ตอนนี้เป็นศิลปินเต็มเวลา ศิลปะของนิคเป็นแบบอะคริลิคบนผ้าใบ ส่วนใหญ่เป็นอุปมาอุปมัยที่มีรูปแบบจิตวิญญาณ / ลึกลับ

อ่านเพิ่มเติม