ศิลปินเซอร์เบีย

Vladimir Dunjic, 2500 ~ บทคัดย่อ / จิตรกรเชิงเปรียบเทียบ Part.2

Vladimir Dunjićเป็นจิตรกรชาวเซอร์เบียที่รู้จักกันในการทำงานในรูปแบบนามธรรม / เป็นรูปเป็นร่าง สำหรับบันทึกเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานก่อนหน้านี้ของ Vladimir Dunjićดูตอนที่ 1

อ่านเพิ่มเติม