ศิลปินชาวสก๊อต

Jack Vettriano, 1951 | จิตรกรจริง / อุปมาอุปไมย / ประเภท | ส่วนหนึ่ง 2

สำหรับบันทึกเกี่ยวกับชีวประวัติ - ในภาษาอังกฤษและอิตาลี - ดู: อื่น ๆ จาก Jack Vettriano:

อ่านเพิ่มเติม