ศิลปินรัสเซีย

Andre Kohn, 1972 | จิตรกรอิมเพรสชั่นนิสต์

André Kohn เป็นจิตรกรที่เกิดในรัสเซียซึ่งมีสไตล์ที่อธิบายว่าเป็นอิมเพรสชันนิสต์อิมเพรสชันนิสต์ สำหรับบันทึกชีวประวัติ - ในภาษาอังกฤษและอิตาลี - โดย Kohn โปรดดู: Andre Kohn, 1972 | ผู้หญิงและหมวก➺สำหรับผลงานอื่นโดย Kohn โปรดดู: Andre Kohn, 1972 | ร่มขาว➺

อ่านเพิ่มเติม