ศิลปะโรแมนติก

Louis Douzette | จิตรกรภูมิทัศน์โรแมนติก

คาร์ลลุดวิกคริสโตฟ Douzette (25 กันยายน 2377 เผ่า - 21 กุมภาพันธ์ 2467 บาร์ท) เป็นจิตรกรชาวเยอรมัน ** เมื่อเขาอายุเจ็ดขวบครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ Tribsees Franzburg ตอนอายุ 14 เขาออกจากโรงเรียนและไปกับพ่อของเขาในการสอนจิตรกรที่บ้าน ในช่วงฤดูหนาวพ่อให้เขาซึ่งเป็นเด็กในกรุงเบอร์ลินเข้าเรียนที่สถาบันวิจิตรศิลป์ซึ่งเป็นบทเรียนแรกในการวาดภาพ

อ่านเพิ่มเติม