ศิลปะโรแมนติก

จิตรกรโรแมนติก คำกล่าว / Aforismi

ธรรมชาติเป็นพจนานุกรม หนึ่งดึงคำจากมัน บนรูเบนส์…ถวายเกียรติแด่โฮเมอร์แห่งภาพวาดแก่บิดาแห่งความอบอุ่นและความกระตือรือร้น ... เขาวาดภาพคน บนทิเชียน ... มีชายคนหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่จะได้รับความพึงพอใจจากผู้ที่มีอายุมากขึ้น ... คุณสมบัติของจิตรกรจะถูกนำไปสู่จุดสูงสุดในการทำงานของเขา: สิ่งที่เขาทำนั้นผ่านไปแล้ว เมื่อเขาวาดดวงตาพวกเขาจะถูกจุดด้วยไฟแห่งชีวิต

อ่านเพิ่มเติม