ศิลปินโรมาเนีย

Octavian Florescu, 1957

ฉันเกิดที่เมือง Craiova ทางตอนใต้ของโรมาเนีย ในปีค. ศ. 1979 ฉันขัดจังหวะการเรียนมหาวิทยาลัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเป็นจิตรกรเต็มเวลา เป็นเวลาห้าปีที่ฉันได้ศึกษาการทาสีและการบูรณะโบสถ์ซึ่งให้โอกาสฉันได้เรียนรู้และฝึกฝนเทคนิคการระบายสีทั้งหมดตั้งแต่จิตรกรรมฝาผนังโบราณไปจนถึงน้ำมันและอะครีลิคร่วมสมัย

อ่านเพิ่มเติม