ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

Leonardo da Vinci ~ Esempio tra la Poesia e la Pittura …

Trattato della Pittura - Parte prima / 11 ไม่มีผู้เข้าชมทั้งหมดนี้ eccellenza qual vede l'occhio, perché l'occhio riceve le specie, ovvero similitudini degli obietti, e li dà all'impressiva è giudicata ในความเป็นจริงไม่มีทางที่จะทำให้คุณรู้สึก, ไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำเชิงปริมาณ, สิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ , ในทางกลับกันไม่ได้เป็น eccellenza.

อ่านเพิ่มเติม