ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

แรมแบรนดท์ เจ้าสาวชาวยิว / La sposa ebrea, 1667

ภาพเหมือนของคู่รักขณะที่ไอแซกและรีเบคก้ารู้จักกันในนาม "เจ้าสาวชาวยิว", Rembrandt Harmensz van Rijn, c.1665-1669 ผู้ร่วมสมัยสองคนแสดงให้เห็นว่าเรมแบรนดท์สวมชุดประวัติศาสตร์เป็นตัวละครในพระคัมภีร์ อ้อมกอดอันอ่อนโยนของคู่รักอยู่ที่จุดศูนย์กลางของภาพวาดอันเจ็บปวดนี้: ท่าทางรักของชายผู้นั้นกลับมาพร้อมกับความอ่อนโยน

อ่านเพิ่มเติม