ศิลปะยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา

Jan Gossaert | จิตรกรสมัยเรอเนซองส์

Jan Gossart หรือที่เรียกว่า Jan Gossaert หรือ Jan Mabuse (เกิดปีค. ศ. 1478, Maubeuge?, ฝรั่งเศสเสียชีวิตเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1532 แอนต์เวิร์ป?) จิตรกรชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินคนแรกที่แนะนำรูปแบบของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลี เข้าสู่ประเทศต่ำ Gossart มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะพบกับ Jennyn van Hennegouwe ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอาจารย์ใน Guild of St.

อ่านเพิ่มเติม