ศิลปินจริง

Apostolos Geralis / ΑπόστολοςΓεραλής | จิตรกรประเภทวิชาการ

Apostolos Geralis / ΑπόστολοςΓεραλής (2429-2526) เกิดบนเกาะ Mytelene และเสียชีวิตในเอเธนส์กรีซ ใน 1,896 เขาลงทะเบียนที่โรงเรียนวิจิตรศิลป์, เอเธนส์ซึ่งเขาศึกษาภาพวาดภายใต้ Dimitrios Geraniotis, Spyros Vikatos, Georgios Jakobides และ Georgios Roilos. ระหว่างปี 1910-1915 เขาดำรงตำแหน่งสอนที่ Pancyprian Gymnasium, Nicosia และต่อมาระหว่างปี 1919-1920 เขาศึกษาต่อที่ปารีสที่ The Julian Academy

อ่านเพิ่มเติม