ขบวนการโพสต์อิมเพรสชั่นนิสม์

Vincent Van Gogh จิตรกรประพันธ์อิมเพรสชั่นนิสต์

"ฉันเป็นอะไรต่อหน้าต่อตาของผู้อื่น? ไร้ประโยชน์เป็นคนที่ไม่พอใจ; สมมติว่าเกิดขึ้นฉันจะแสดงให้เห็นผ่านงานของฉันภายในหัวใจของความฟุ่มเฟือยนี้ จิตรกรชาวดัชต์ชีวิตและผลงานของเขาเป็นตำนานในประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยศตวรรษที่ 19 และ 20

อ่านเพิ่มเติม