ศิลปินชาวโปรตุเกส

Martinho Dias, 1968 ~ บทคัดย่อจิตรกรสัจนิยม

Martinho Dias จิตรกรชาวโปรตุเกสเกิดที่ Trofa ใกล้เมือง Oporto ประเทศโปรตุเกสซึ่งเขาอาศัยและทำงานอยู่ เขาแสดงใน“ NY Arts Annual Catalog”, 2009, New York เขาจบปริญญาด้านวิจิตรศิลป์ - จิตรกรรมจากคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัย Oporto ตั้งแต่ปี 1996 ความซับซ้อนและแง่มุมที่หลากหลายของโลก พื้นฐานหลักของฉัน

อ่านเพิ่มเติม