ศิลปินชาวเปรู

Vito Loli, 1954 ~ จิตรกรเป็นรูปเป็นร่าง

Vito Loli จิตรกรชาวเปรูเป็นศิลปินที่สร้างตัวเองที่รู้วิธีผสมผสานเทคนิคและวัสดุต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแสดงถึงความหลงใหลในธรรมชาติและรูปร่างของผู้หญิง นอกจากนี้เขายังมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในประเทศเปรูซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกในหลายสายพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม