ศิลปินชาวเปรู

Victor Crisostomo Gomez ~ วิญญาณแห่งป่า

จิตรกรชาวเปรูวิกเตอร์คอสสโตโมโกเมซที่เรียนรู้ด้วยตนเองได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่คือการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่านสีสันที่เข้มข้นและทำให้ผู้ชายผู้หญิงและเด็ก ๆ ผลที่ได้คือภาพวาดแต่ละชิ้นเป็นการสำรวจที่สวยงามในสัญลักษณ์สัญลักษณ์มรดกทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ภาพวาดบนความรู้สึกกลมกลืนที่เขาพยายามปลูกฝังในผืนผ้าใบแต่ละผืน

อ่านเพิ่มเติม