ศิลปินชาวเปรู

เบนิโตเซร์นา 1960 ~ จิตรกรเป็นรูปเป็นร่าง

จิตรกรชาวเปรู Benito Cerna เกิดที่เปรูเมื่อวันที่ 4 เมษายน 1960 จิตรกรที่เรียนรู้ด้วยตนเอง Cerna ได้ทำงานหลายโครงการเพื่อฟื้นฟูงานศิลปะ อันดับที่ 2 เหรียญเงิน SNBA the Carrousel du Louvre ปารีส, ฝรั่งเศส 2009

อ่านเพิ่มเติม