ศิลปินชาวนอร์เวย์

Georg Anton Rasmussen | จิตรกรซีสเคป

Georg Anton Rasmussen (1842-1914) เป็นศิลปินชาวนอร์เวย์ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่ามีผลงานจิตรกรรมทางบกและทางทะเล Georg Anton Rasmussen เกิดที่ Stavanger ในปี 1842 แต่เรียนกับ Oswald Achenbach จิตรกรชาวเยอรมัน (1827-1905) ** ที่Düsseldorf ดังนั้นหลายกรัมของ วิชาภาษาเยอรมันของ Rasmussen มีต้นกำเนิดในพื้นที่Düsseldorf แต่ยังมีหัวข้อจากเบอร์ลินไปยังจุดที่เขาย้ายในปี 1899

อ่านเพิ่มเติม