ศิลปะสมัยอิมเพรสชั่นนิสม์

Flip Gaasendam, 1957 | จิตรกรอิมเพรสชั่นนิสต์

Flip Gaasendam เกิดในปี 1957 ศึกษาตั้งแต่ปี 1977-2525 ที่ Minerva Academy of Groningen ในปี 1988 เขาได้รับราคา 'J. Egberts' ของสมาคม Pictura ตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมาเขาได้รับการต้อนรับในแกลเลอรี่ที่ดีที่สุดของเนเธอร์แลนด์ ในปี 1997 เขาได้เข้าร่วมในนิทรรศการ 'จิตรกรแห่ง Minerva' ซึ่งจัดขึ้นในเวลาเดียวกันที่หอศิลป์ 'De Twee Pauwen' ในกรุงเฮกและที่พิพิธภัณฑ์ Panorama Mesdag

อ่านเพิ่มเติม