ศิลปะสมัยใหม่

หลุยส์ Toffoli จิตรกรนักเขียนภาพแบบเหลี่ยม

Louis Toffoli (1907-1999) เป็นศิลปินสมัยฝรั่งเศสที่เกิดในปี 1907 เป็นที่รู้จักสำหรับภาพวาดที่โปร่งใสโพสต์ Cubist ลักษณะของเขา หลุยส์ทอฟโฟลีนักวาดภาพและช่างพิมพ์ชาวฝรั่งเศสในศตวรรษที่ยี่สิบได้ศึกษาศิลปะที่ Ecole des Beaux-Arts, Trieste ในปี 1924 ในปี 1928 เขาแสดงภาพเขียนของเขาในเมืองนั้นและถูกประณามโดยระบอบเผด็จการของมุสโสลินี

อ่านเพิ่มเติม