ศิลปะสมัยใหม่

David Piddock, 1960 | จิตรกรสัจนิยม Magic

David Piddock ได้จัดแสดงนิทรรศการมากมายทั่วอังกฤษเช่น 'Focus on Drawing', พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ใน Oxford, ผู้ชมเปิดที่ Christie's, The Gallery in Cork Street, 'Gallery Fiction' ที่ The Fine Art Society, ลอนดอนและ 'New Acquisitions' ที่พิพิธภัณฑ์แห่งลอนดอน

อ่านเพิ่มเติม