ศิลปะสมัยใหม่

Ilian Rachov, 1970 | จิตรกรสไตล์บาโรกยุค / แฟชั่น desinger

Ilian Rachov เกิดในโซเฟียประเทศบัลแกเรียเริ่มอาชีพทางศิลปะของเขาเหมือนคนที่เรียนรู้ด้วยตนเองในปี 1988 เพื่อให้ทราบถึงสำเนาของไอคอนออร์โธดอกซ์ยุคกลางและจิตรกรรมฝาผนังในยุคกลางค้นพบเทคนิคโบราณของวิธีการปิดทอง ความประณีตของเทคนิคโบราณแบบส่วนตัวและมุมมองสมัยใหม่ของศิลปะโบราณนี้ช่วยให้เขาพัฒนาสไตล์ส่วนตัวและไร้ที่ติในสนามเพเกิน

อ่านเพิ่มเติม