Magic Realism Art

Edward Hopper จิตรกรสัจนิยม Magic Part.2

Edward Hopper (2425-2510) * เป็นจิตรกรและผู้พิมพ์ภาพชาวอเมริกัน * ในขณะที่เขาเป็นที่รู้จักมากที่สุดสำหรับภาพวาดสีน้ำมันของเขาเขามีความเชี่ยวชาญพอ ๆ กันในฐานะนักวาดภาพสีน้ำและช่างภาพพิมพ์ในการแกะสลัก ทั้งในฉากในเมืองและในชนบทเค้าเร่าร้อนและคำนวณอย่างละเอียดของเขาสะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ส่วนตัวของเขาเกี่ยวกับชีวิตอเมริกันสมัยใหม่

อ่านเพิ่มเติม