Magic Realism Art

Michael Van Zeyl, 1969 | จิตรกรวาดภาพบุคคล

สำหรับ Michael Van Zeyl การถ่ายภาพบุคคลเป็นมากกว่าการแปลด้านเดียวของมุมมองของศิลปินในรูปแบบในหัวข้อ มันเป็นบทสนทนาภาพที่มีส่วนร่วมที่ทำให้จิตวิญญาณในแสงเงาและรงควัตถุดำเนินการสนทนาสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคต ในขณะที่ทักษะทางเทคนิคและการแสดงผลที่แม่นยำเป็นเพียงส่วนหนึ่งของของขวัญของไมเคิลประสบการณ์ของเขาได้เพิ่มพูนฝีมือของเขาให้ได้มาตรฐานสูงสุด

อ่านเพิ่มเติม