ขบวนการศิลปะ Macchiaioli

Renato Natali | โพสต์ - Macchiaioli จิตรกร

เบนาโตนาตาลี (2426-2522) เกิดในลิวอร์โน - อิตาลีจากครอบครัวที่สงบเสงี่ยมซึ่งอาจเป็นพ่อที่มีความถนัดทางอาชีพทำให้เขาลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนศิลปะและงานฝีมือ ไม่เหมาะกับอารมณ์ในระบบโรงเรียนมากนักเริ่มอุทิศตัวเองเพื่อวาดรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองและแม้กระทั่งเมื่อหนึ่งในสหายของเขาเรียกร้องให้เขาเข้าร่วมการศึกษาของ Guglielmo Micheli เพียงเล็กน้อยและทำตามที่เขาต้องการ

อ่านเพิ่มเติม