ศิลปินชาวลิทัวเนีย

Hanan Milner, 1949 | จิตรกรเป็นรูปเป็นร่าง

Hanan Milner เกิดที่ Lithuania อดีตสหภาพโซเวียต ศึกษาที่โรงเรียนศิลปะ Tel-Aviv Renanim และ TelmaYallin และที่สถาบันศิลปะ Bezalel ในกรุงเยรูซาเล็ม เข้าร่วมในการสัมมนาสองครั้งของศิลปินชาวออสเตรียผู้มีชื่อเสียง Ernst Fuchs Exhibits ในแกลเลอรี่ในสหรัฐอเมริกาอังกฤษและอิสราเอล

อ่านเพิ่มเติม