ศิลปินชาวลิทัวเนีย

Arunas Rutkus, 2504 ~ ลิทัวเนียนเป็นรูปเป็นร่างจิตรกร

Arunas Rutkus จิตรกรลิทัวเนียเกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2504 วิลนีอุสลิทัวเนีย - ปี 2523-2528 ศึกษาที่สถาบันศิลปะวิลนีอุสจิตรกรรมฝาผนังกระเบื้องโมเสคและชั้นกระจกสี ตั้งแต่นั้นมาสีงานกับกระจกสีและปูนเปียกงานในกราฟิกและภาพยนตร์ในประติมากรรมเซรามิกและโลหะ ปัจจุบันอาศัยและทำงานในวิลนีอุส

อ่านเพิ่มเติม