ศิลปินลัตเวีย

Alvis Zemzaris, 2504 ~ ลอนดอนตอนกลางคืน

Alvis Zemzaris จิตรกรลัตเวียและนักออกแบบตกแต่งภายในเกิดที่ Jurmala ประเทศลัตเวีย 1975-2523 เข้าร่วมโรงเรียนสอนศิลปะ J. Rozentals ในริกา 2523-2529 - มหาวิทยาลัยลัตเวียคณะประวัติศาสตร์และปรัชญา กระดาษจบการศึกษาในสังคมวิทยาของศิลปะ เข้าร่วมในนิทรรศการศิลปะระดับมืออาชีพตั้งแต่ปี 2525

อ่านเพิ่มเติม