ศิลปินอิหร่าน

Emanuel Mattini, 1966

Emanuel Mattini เป็นจิตรกรผู้มีการศึกษาชาวอิหร่านที่ได้รับอิทธิพลมาจากดนตรี ผลงานที่เป็นรูปเป็นร่างของเขาคือท่วงทำนองที่แสดงออกมาในรูปแบบที่มีพื้นผิว - มีสีสันสวยงามน่าตื่นเต้นในการออกแบบ ผลงานของเขาเปลี่ยนเพลงเป็นศิลปะศิลปะสู่การแสดงออกของมนุษย์แสดงออกของมนุษย์เข้าสู่จังหวะของชีวิต

อ่านเพิ่มเติม