ศิลปินอิหร่าน

Mohammad Tabatabai, 1987 | จิตรกรเป็นรูปเป็นร่าง

Mohammad Tabatabai เป็นศิลปินอิหร่านและต่างประเทศเกิดในอิหร่านเตหะราน อาชีพของเขาในฐานะนักวาดภาพมืออาชีพเริ่มตั้งแต่อายุยังน้อยและเขาได้รับประกาศนียบัตรด้านจิตรกรรมจากโรงเรียนวิจิตรศิลป์แห่งกรุงเตหะรานในปี 2548 เขาสำเร็จการศึกษาในปี 2554 จากมหาวิทยาลัยเตหะราน

อ่านเพิ่มเติม