ศิลปินอินเดียน

Jagannath Paul, 1976 | บทคัดย่อจิตรกรเป็นรูปเป็นร่าง

Jagannath Paul เกิดในรัฐเบงกอลตะวันตกเป็นศิลปินจากมุมไบความแตกต่างหลากหลายของความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงแสดงออกมาในภาพวาดของเขาผ่านสื่อ Charcoals และสีบนกระดาษและผ้าใบ เขาใช้สีเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ในอารมณ์และอารมณ์ที่แตกต่างกัน Jagannath Paul สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะและหัตถกรรมของรัฐบาลกัลกัตตา 2000 ด้วยชั้นหนึ่งลำดับที่ 1

อ่านเพิ่มเติม