ศิลปินอินเดียน

Asit Kumar Patnaik, 1968 ~ จิตรกรเป็นรูปเป็นร่าง

Asit Kumar Patnaik จิตรกรชาวอินเดียเกิดในรัฐโอริสสาในปีพ. ศ. 2511 เป็นนักวิชาการแห่งชาติและนักวิชาการ MFA จาก BHU เขาได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับชาติหลายครั้งล่าสุดเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมจากวิทยาลัยศิลปะและงานฝีมือของรัฐบาล ใน Khalikote รัฐโอริสสา Patnaik เป็นจิตรกรอุปมาอุปไมยกึ่งจริงมีความสุขที่สำคัญมากและชื่นชมความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม