ศิลปินอินเดียน

Krishna Ashok, 1964 ~ จิตรกรอุปมาอุปไมย

Krishna Ashok เกิดใน Mangalagiri ในเขต Guntur จิตรกรอินเดียได้รับปริญญาตรีสาขาศิลปกรรมศาสตร์จาก Osmania University เมือง Hyderabad เขาได้จัดการแสดงหลายวงและเดี่ยวในส่วนต่าง ๆ ของประเทศและต่างประเทศ การแสดงเดี่ยวที่สำคัญของเขารวมถึงพวกที่ Shristi Art Gallery, Hyderabad ในปี 2005 & 08; Nehru Center, มุมไบ, 2008; มูลนิธิศิลปะ Kalahita, 2007; Karnataka Chitra Kala Parishat, 2548

อ่านเพิ่มเติม