ศิลปินอินเดียน

Pramod Kurlekar, 1978 | จิตรกรเป็นรูปเป็นร่าง

Pramod Kurlekar เกิดที่ Satara ประเทศอินเดียได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านศิลปะจาก Kalavishwa Mahavidyalaya, Sangli, Maharashtra ในปี 2000 เข้าร่วมในโปรแกรมที่พักอาศัยสองปีในสาขาศิลปกรรมภายใต้การแนะนำของ Shri Vasudeo Kamat ด้วยทุนการศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์ Poorna Pradnya Shri Admar Mutt สภาการศึกษาบังกาลอร์

อ่านเพิ่มเติม