ศิลปินชาวฮังการี

Emerico Tóth ~ Lady in Red

Imre Tóth [Emerico] เป็นจิตรกรชาวฮังการี พูดเกี่ยวกับศิลปินที่น่าสนใจนี้และในเวลาเดียวกันจิตรกรที่มีชื่อที่เราจะเก็บไว้ในใจของเราและมีชื่อ Imre Tóth [Emerico] ในขณะที่คุณจำเราควรระบุคำพูดของศิลปินของตัวเองเกี่ยวกับภาพวาดของเขาเองและนี่คือ ประโยคที่เขาพูดว่า:“ ฉันรักความงามในทุกสิ่ง

อ่านเพิ่มเติม