ศิลปินชาวฮังการี

Botond Kuti, 1984 | บทคัดย่อจิตรกรเป็นรูปเป็นร่าง

Botond Kuti เป็นศิลปินชาวฮังการีจาก Transylvania Botond Kuti เกิดในMarosvásárhely (Tg. Mures) และเติบโตขึ้นมาในใจกลาง Transylvania ในเมืองที่ชื่อว่าSzováta (Sovata) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากภาพวาดของพ่อของเขา ด้วยภูมิหลังทางศิลปะและความคิดสร้างสรรค์นี้เขาจึงตัดสินใจที่จะเป็นจิตรกรเมื่ออายุ 14 ปี

อ่านเพิ่มเติม