ศิลปินชาวฮังการี

Istvan Sàndorfi ~ จิตรกร Hyper-Surrealist

IstvánSándorfi [2491-2550] ยังเป็นที่รู้จักกันในนามÉtienne Sandorfi เป็นสัญชาติฝรั่งเศสจิตรกรฮังการีแหล่งกำเนิด เขาได้รับการศึกษาด้านศิลปะอย่างเป็นทางการที่École nationale supérieure des Beaux-Arts และที่École nationale supérieure des Arts décoratifsในปารีส เขาเข้าใจในสิ่งที่นักวิจารณ์ศิลปะในขณะนี้ระยะ hyperrealism

อ่านเพิ่มเติม