ศิลปินฮาวาย

Roy Tabora ~ Symphony of the Sea

รอยทาโบราเกิดในตระกูลจิตรกรเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2499 จิตรกรชาวฮาวายได้สืบทอดมรดกของศิลปินรุ่นต่อ ๆ เป็นนักเรียลที่ประสบความสำเร็จเมื่ออายุยี่สิบปีเขาเลือกที่จะศึกษาต่อโดยเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันและรับปริญญาด้านวิจิตรศิลป์จากมหาวิทยาลัยฮาวาย

อ่านเพิ่มเติม