ศิลปินชาวกรีก

Vassilis Solidakis / ΒασίληςΣολιδάκης, 1948 | จิตรกร Expressionist ที่เป็นรูปเป็นร่าง

ΒασίληςΣολιδάκηςเกิดที่ Sitia of the Crete, กรีซ เขาภูมิใจที่ได้เป็น 'Eteocris' ซึ่งถือว่าเป็นชนพื้นเมืองของครีตที่มีรากในสมัยมิโนอัน Solidakis ได้รับการฝึกฝนด้านการวาดภาพตั้งแต่ปี 2511 และศึกษาต่อในช่วงปี 2516-2528 กับ Dimitris Perdikidis ในกรุงมาดริดประเทศสเปน

อ่านเพิ่มเติม