ศิลปินชาวเยอรมัน

Leopold Franz Kowalski | จิตรกรประเภท

Léopold Franz Kowalski (1856-1931) เป็นจิตรกรชาวเยอรมันที่เกิดในฝรั่งเศส ** เป็นที่รู้จักในเรื่องภาพเขียนของเขาที่แสดงให้เห็นถึงฉากประเภทตัวเลขและภูมิทัศน์ Kowalsky เป็นลูกศิษย์ของ Jean Pillard และ Henri Lehmann ที่ Ecole des Beaux-Arts de Paris เขาจัดแสดงเป็นประจำในปารีสตั้งแต่ปี 1881 ที่ Salon des Artistes Français

อ่านเพิ่มเติม