ศิลปินชาวเยอรมัน

Emil Nolde ~ ดอกไม้ Expressionist

เกิดมาเพื่อครอบครัวชาวนา Emil Nolde จิตรกรชาวเยอรมัน [1867-1956] แกะสลักไม้เพื่อหาเลี้ยงชีพและมาสายเพื่อทาสี แม้ว่าสมาชิกของ Die Brückeจะสั้น ๆ ในช่วงปี 1906-07 เขาเป็นจิตรกรที่โดดเดี่ยว เคร่งศาสนาและคึกคักไปด้วยความรู้สึกของบาปเขาสร้างผลงานเช่น Dance Around the Golden Calf 1910 ซึ่งใบหน้าและใบหน้าปีศาจที่บ้าคลั่งของร่างภาพเหล่านี้แสดงออกมาด้วยความสุขุมและสีที่ไม่เข้ากัน

อ่านเพิ่มเติม