ศิลปินแห่งอนาคต

สไตล์แห่งอนาคต ~ ชุดแฟชั่นกระดาษ

เสื้อผ้ากระดาษในรูปแบบของชุดสตรีและเสื้อผ้าอื่น ๆ ที่ทำจากผ้าเซลลูโลสที่ใช้แล้วทิ้งเป็นรายการที่แปลกใหม่ในระยะสั้นแฟชั่นในปี 1960 ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใช้กระดาษและของตกแต่งเครื่องแต่งกายและเครื่องอัดกระดาษ (โดยเฉพาะเครื่องแต่งกายที่สวมหน้ากาก) โดยเฉพาะตั้งแต่ศตวรรษที่ 19

อ่านเพิ่มเติม