ศิลปินเฟลมิช

Jacob Jordaens | จิตรกรยุคบาโรก⁽²⁾

Jacob (Jacques) Jordaens ** (19 พ.ค. 2136 - 18 ตุลาคม 2221) เป็นจิตรกรเฟลมิช ** นักออกแบบเรือและผ้าทอที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพประวัติศาสตร์ฉากประเภทและภาพบุคคล หลังจาก Peter Paul Rubens ** และ Anthony van Dyck ** เขาเป็นจิตรกรชาวเฟลมมิชบาร็อคชั้นนำในยุคของเขา เขาไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเพื่อศึกษาภาพวาดของอิตาลีซึ่งแตกต่างจากคนรุ่นเดียวกัน ** และอาชีพของเขานั้นโดดเด่นด้วยความไม่แยแสต่อแรงบันดาลใจทางปัญญาและความพอใจ

อ่านเพิ่มเติม