ศิลปินชาวฟินแลนด์

Sampo Kaikkonen, 1975 ~ จิตรกรอุปมาอุปไมยชาวฟินแลนด์

Sampo Kaikkonen จิตรกรเป็นรูปเป็นร่างชาวฟินแลนด์อาศัยและทำงานใน Oulu, ฟินแลนด์ ภาพวาดของเขาเคารพเทคนิคและสไตล์ของเจ้านายเก่า บรรยากาศในภาพเขียนนั้นไร้กาลเวลา ไม่มีสัญลักษณ์ของยุคที่เฉพาะเจาะจงและภูมิทัศน์เป็นสากล นอกจากร่างมนุษย์ที่โดดเด่นอีกปัจจัยที่แข็งแกร่งในการทำงานของเขาคืออารมณ์ซึ่งเป็นสื่อกลางผ่านรูปแบบการแสดงออกและสีของเขา

อ่านเพิ่มเติม