ศิลปะแฟนตาซี

Adrian Chesterman, 1955 ~ นักวาดภาพประกอบ Fantastic Realism

Adrian Chesterman เกิดที่กรุงลอนดอนประเทศสก็อตแลนด์เป็นนักวาดภาพและนักวาดภาพประกอบชาวอังกฤษได้รับการศึกษาที่ William Harvey School ใน Kent ที่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาค้นพบความหลงใหลในศิลปะการแสดงทัศนศิลป์ครั้งแรกของเขา เปลวไฟนี้ถูกพัดขยายเพิ่มเติมโดย Rochester College of Design และต่อมาที่ Norwich School of Art ซึ่งเขาได้รับปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์และสถานที่ที่ Royal College of Art ในกรุงลอนดอนเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตร

อ่านเพิ่มเติม