ศิลปิน Expressionist

Henry Asencio, 1972 | จิตรกรสมจริง

จิตรกรชาวอเมริกัน Henry Asencio🎨กลายเป็นหนึ่งในศิลปินหนุ่มที่น่าสนใจที่สุดที่ทำงานในวันนี้ งานของเขาผสมผสานอุดมคติคลาสสิกของการวาดภาพเชิงเปรียบเทียบกับสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ การผสานวิปัสสนาและปรากฏการณ์ทางสายตาการสืบสวนส่วนตัวของ Asencio เกี่ยวกับรูปร่างจิตวิญญาณและสิ่งที่เป็นนามธรรมมีพลังที่จะเปลี่ยนอุดมคติในปัจจุบันของความสง่างามและราคะ

อ่านเพิ่มเติม