ศิลปินชาวอียิปต์

Hossam Dirar, 1978 | จิตรกรสื่อผสมนามธรรม

Hossam Dirar เกิดและเติบโตในกรุงไคโรซึ่งเป็นเมืองที่มีมรดกตกทอดเป็นแรงบันดาลใจอย่างมาก การศึกษา: ศิลปศาสตร์บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์, มหาวิทยาลัยเฮแวน, 2538-2543; จบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมและได้รับรางวัลโครงการบัณฑิตที่ดีที่สุดในบรรดาผลงานทั้งหมด วิชาที่สำคัญ: การออกแบบกราฟิก, ภาพวาด, ภาพพิมพ์และสื่อผสม

อ่านเพิ่มเติม