ศิลปินชาวเดนมาร์ก

Paul Gustave Fischer | วิวเมือง จิตรกรเป็นรูปเป็นร่าง

Paul Gustav Fischer (22 กรกฎาคม 1860 ในโคเปนเฮเกน - 1 พฤษภาคม 1934 ใน Gentofte) * เป็นจิตรกรชาวเดนมาร์ก Paul Fischer เป็นสมาชิกรุ่นที่สี่ของ Fischers ที่อาศัยอยู่ในเดนมาร์ก ครอบครัวชาวยิวนี้ แต่เดิมมาจากโปแลนด์ สำหรับบันทึกชีวประวัติ - เป็นภาษาอังกฤษและอิตาลี - และผลงานอื่น ๆ ของ Fischer โปรดดู:

อ่านเพิ่มเติม