ศิลปินชาวเดนมาร์ก

Carl Vilhelm Holsøe | จิตรกรมหาดไทย

Carl Vilhelm Holsøe (1863-1935) เป็นศิลปินที่น่านับถือของโรงเรียนเดนมาร์ก Holsøeกลายเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียง หลบหนีจากความรู้สึกของการตกแต่งภายในยุคทองของ Holsoe และผู้ร่วมรุ่นของเขาได้แทรกซึมรูปแบบดั้งเดิมนี้เข้ากับความศักดิ์สิทธิ์ไร้กาลเวลา ผ่านการพรรณนาถึงความโดดเดี่ยวโดยทั่วไปเป็นผู้หญิงร่างที่มีอัตลักษณ์ปกปิดภาพวาดของโฮลโซทำให้เกิดลักษณะครุ่นคิดของการวิปัสสนาและการซึมซับตนเอง

อ่านเพิ่มเติม