ศิลปินโคลอมเบีย

Alex Stevenson Diaz, 1962 | จิตรกรบทคัดย่อ

Alex Stevenson Diaz เป็นศิลปินที่มีความกตัญญูของมนุษย์ซึ่งสื่อสารผ่านการแสดงออกที่แสดงออกถึงการต่อสู้ภายในของมนุษย์กับตัวเองความปรารถนาของเขาเพื่ออิสรภาพคุกและพันธบัตรของพวกเขา กายวิภาคที่แสดงความแข็งใน miguelangelesco บาร็อค ความตึงเครียดของมือและนิ้วของเขาหรือความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อคออยู่ในหัวหันหลังให้วิธีการพลังงานที่มาจากภายในอวัยวะภายในมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม