ศิลปินบัลแกเรีย

Rumen Nikolov Dimitrov, 1975 | บทคัดย่อจิตรกรเป็นรูปเป็นร่าง

จิตรกรชาวบัลแกเรีย Rumen Nikolov Dimitrov เกิดที่ Dezde จากปี 2002 อาศัยอยู่ในสเปน

อ่านเพิ่มเติม