ศิลปินชาวอังกฤษ

Augustus Edwin Mulready กลุ่ม The Cranbrook Colony

จิตรกรชาวอังกฤษออกัสตัสเอ็ดวิน Mulready (2387-2533) เป็นจิตรกรประเภทที่เชี่ยวชาญในฉากถนนของจุดอ่อนของลอนดอน - เม่นทะเลเป็นเรื่องโปรด Augustus Edwin Mulready เกิด c 1844 ในลอนดอนลูกชายของ Thomas และ Sarah Mulready และหลานชายของจิตรกร William Mulready R.

อ่านเพิ่มเติม