ศิลปินชาวบราซิล

Fabiano Millani, 1981 ~ จิตรกร Hyperrealist

Fabiano Millani เกิดที่São Paulo, Brasil เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2524 เขาเริ่มต้นอาชีพด้านทัศนศิลป์ในเวลาเดียวกันกับที่เขาสอนวิชาวาดเขียนครั้งแรกในเมือง Santo Ângelo Millani เริ่มต้นอาชีพครั้งแรกของเขาในปี 1997 เมื่อเขาเข้าเรียนหลักสูตรการวาดภาพศิลปะกับ Edegar Cavalheiro

อ่านเพิ่มเติม