ศิลปินชาวเบลเยียม

Julien Stappers | ยังคงมีชีวิตอยู่กับจิตรกรดอกไม้

Julien Stappers (1875-1960) เป็นจิตรกรดอกไม้ชาวเบลเยี่ยม แต่ยังสามารถมองเห็นวิวของเมืองและการจ่ายเงิน การฝึกอบรมที่ราชบัณฑิตยสถานวิจิตรศิลป์แอนต์เวิร์ปใน Juliaan De Vriendt (2437-2442) และที่สถาบันวิจิตรศิลป์ในแอนต์เวิร์ป (2442-2534) นิทรรศการครั้งแรกในปี 2446 การนำเสนอไปยังแกลเลอรี่ "รูเบนส์" ในกรุงบรัสเซลส์ในปี 2502 และ 2503, "แกลลอรี่" Jordaens "ในเกนต์ใน 2500, 2502 และ 2503

อ่านเพิ่มเติม