ศิลปินอาเซอร์ไบจัน

Ilham Mirzayev, 1965 | จิตรกรบทคัดย่อ

Ilham Mirzayev Maharram เกิดที่ Nakhchivan สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 2523-2527 เรียนที่โรงเรียนศิลปะแห่งรัฐชื่อว่า Azim Azimzadeh 2527-2529 รับราชการในกองทัพโซเวียต 1986 - เริ่มงานสร้างสรรค์ - ระบายสี 2532 - สมาชิกสหภาพศิลปิน / กลุ่มเยาวชนล้าหลัง 1991 - สมาชิกสหภาพศิลปินของสหภาพโซเวียต / หลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี 2534 - สมาชิกสหภาพศิลปินอาเซอร์ไบจาน

อ่านเพิ่มเติม