ศิลปินอาเซอร์ไบจัน

Rauf Janibekov, 1956 | จิตรกรนามธรรมเป็นรูปเป็นร่าง

Raouf Salim Janibekov - ศิลปินอาเซอร์ไบจันที่ทันสมัยเกิดในบากู เขาจบการศึกษาจากสถาบันการแพทย์แห่งรัฐอาเซอร์ไบจาน การเป็นศัลยแพทย์โดยอาชีพดร. Rauf Janibekov เป็นศิลปินที่สอนตัวเอง เขาไม่เคยเข้าร่วมบทเรียนการวาดภาพหรือการวาดภาพใด ๆ เขามีความกระตือรือร้นในศิลปะตั้งแต่อายุยังน้อย ศิลปินส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับภาพวาดสีน้ำมันและภาพวาดกราฟิกในดินสอ แต่บางครั้งก็ดำเนินการในศิลปะดิจิตอลและการถ่ายภาพ

อ่านเพิ่มเติม