ศิลปินที่ได้รับรางวัล

ทอมโลเวล จิตรกรและนักวาดภาพประกอบชาวตะวันตก

ทอมโลเวลล์ (พ.ศ. 2452-2540) เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสถาบันศิลปะตะวันตกแห่งชาติ เขาได้รับเกียรติมากมายสำหรับภาพประกอบและภาพเขียนของเขา เขาเป็นผู้ชนะรางวัลอันทรงเกียรติ Prix de West สองครั้งสำหรับภาพวาดของเขา เขาได้รับการแต่งตั้งให้เข้าสู่สมาคมนักวาดภาพประกอบในปี 2517 ในปี 2535 โลเวลล์ได้รับรางวัลความสำเร็จในชีวิตจากหอเกียรติยศคาวบอยแห่งชาติและรางวัลอนุสรณ์แห่ง Robert Lougheed สำหรับจิตรกรโบราณแห่งประวัติศาสตร์ตะวันตก

อ่านเพิ่มเติม