ศิลปินที่ได้รับรางวัล

David FeBland, 1949 ~ Metropolis

David FeBland จิตรกรอเมริกันที่เกิดในอังกฤษเกิดที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษและได้รับปริญญาวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียและมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์สหราชอาณาจักร FeBland เป็นศิลปินที่สอนด้วยตัวเองอย่างเต็มที่ติดตามงานด้านภูมิสถาปัตยกรรมและการออกแบบการสื่อสารรวมถึงจัดรายการวิทยุแจ๊สและปั่นจักรยานผ่าน 44 ประเทศก่อนที่จะหันมาสนใจงานจิตรกรรมในช่วงกลางทศวรรษ 1980

อ่านเพิ่มเติม