ศิลปินชาวออสเตรีย

Hans Zatzka | พระแม่มารีกับพระกุมารเยซู 2473

Hans Zatzka ศิลปินชาวออสเตรียเกิดในปี 1859 ที่กรุงเวียนนา เขาใช้เวลาในวัยเด็กของเขาในเขตที่ 19 ของกรุงเวียนนา Braytenzeer Strasse 2 เขามีความสามารถทางศิลปะของเขาตั้งแต่อายุยังน้อย จากปี ค.ศ. 1877-1882 ฮันส์ซัตสกาศึกษาที่ Academy of Fine Arts อาจารย์ของเขาคือศาสตราจารย์บลาส Hans Zatska ประสบความสำเร็จอย่างมากและในปี 1880 ก็ได้รับรางวัลเหรียญทอง

อ่านเพิ่มเติม