ศิลปินอาร์เมเนีย

Aram Nersisyan, 1958 | จิตรกรสีพาสเทลที่เป็นรูปเป็นร่าง

Aram Nersisyan เป็นจิตรกรสีพาสเทลชาวอาร์เมเนียมีชื่อเสียงในด้านการทำงานในรูปแบบอุปมาอุปไมย Nersisyan เกิดที่เยเรวานเมืองหลวงของอาร์เมเนีย Nersisyan เรียนที่มหาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างแห่งชาติอาร์เมเนีย ที่อยู่ปัจจุบันคือเยเรวานอาร์เมเนีย

อ่านเพิ่มเติม