ศิลปินชาวอัลจีเรีย

Hocine Ziani, 2496

จิตรกรชาวแอลจีเรีย Hocine Ziani เกิดที่ประเทศแอลจีเรียอาศัยและทำงานในประเทศฝรั่งเศส เขาเป็นผู้ควบคุมอัตโนมัติ จิตรกรมืออาชีพตั้งแต่ปี 2521-2536 ในประเทศแอลจีเรีย 2537-2552 ในฝรั่งเศส สมาชิกผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์กองทัพกลางแอลเจียร์ ร่วมกับ "Maison des Artistes", ปารีส สมาชิกของ ADAGP, ปารีส

อ่านเพิ่มเติม