ศิลปินชาวสก๊อต

Jack Vettriano, 1951 | นางฟ้าตกสวรรค์

Pin
Send
Share
Send
Send

สำหรับบันทึกชีวประวัติ -ในภาษาอังกฤษและอิตาลี- ดู:
  • Jack Vettriano, 1951 | นักวาดสัจนิยม / นักประดิษฐ์ / ประเภท
อื่น ๆ จาก Jack Vettriano:
  • Jack Vettriano / Leonard Cohen | เต้นให้ฉันจนจบความรัก➦
  • Jack Vettriano ~ คนรักและคนอื่น ๆ VideoArt ➦
  • Jack Vettriano, 1951 ~ คนรักและคนอื่น ๆ Str
  • Jack Vettriano, 1951 | จิตรกรจริง / อุปมาอุปไมย / ประเภท | ส่วนหนึ่ง 2 ➦
  • Jack Vettriano, 1951 | เรื่องราวความรัก➦Pin
Send
Share
Send
Send